Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013

Ψυχολογικός Καρκίνος

Ο Ψυχολογικός Καρκίνος ξεκινάει από κάτι μηδαμινό σχεδόν, και πριν το καταλάβει ο ασθενής, φτάνει σε ένα επικίνδυνο σημείο όπου χρειάζονται δραστικές λύσεις...

Ο Ψυχολογικός Καρκίνος ξεκινάει με ένα μικρούλι ψυχικό κατεστραμμένο κύτταρο, το οποίο διαιρείται σε 2 κατεστραμμένα ψυχικά κύτταρα, τα οποία γίνονται 4 και αναπαράγονται ραγδαία οδηγώντας σε γεωμετρική ανάπτυξη κατεστραμμένων κυττάρων, μέχρι που η ψυχή ενός ανθρώπου καταλήγει σε μη υγιή κατάσταση.

Ο Ψυχολογικός Καρκίνος κάνει μεταστάσεις. Εισβάλλει σε γειτονικούς ψυχικούς ιστούς και τους "μολύνει" με ψυχικά καρκινικά κύτταρα, δημιουργώντας δευτερεύοντες ψυχικούς "όγκους" κατεστραμμένων κυττάρων. Διαφθείρει τομείς υγιούς σκέψης και συναισθημάτων.

Τα καρκινικά κύτταρα αντιστέκονται στη φυσιολογική ροή και πορεία ζωής των υγιών κυττάρων και έχουν τους δικούς τους "αφαιρερικούς" κανόνες, πράττοντας έξω από τις συνθήκες στις οποίες έχει συνηθίσει ο οργανισμός. Τοιουτοτρόπως και τα ψυχικά καρκινώματα διαταράσσουν την ψυχολογική ισορροπία και φέρνουν τον άτυχο φέροντα σε κατάσταση δυσφορίας.

Ουσιαστικά, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχει Ψυχολογικός Καρκίνος όταν το μυαλό εκφυλίζεται και φτάνει σε μια αρρωστημένη κατάσταση απόγνωσης, φόβου, άγχους και θλίψης χωρίς να υπάρχει διαφυγή (είτε φαινομενικά, είτε πραγματικά), όταν όλα φαίνονται μάταια και δεν υπάρχει ελπίδα για κάτι καλύτερο, όταν έχουμε φτάσει στα όρια και αναζητάμε απεγνωσμένα άμεσες και δραστικές, ίσως και επιπόλαιες επιλογές τερματισμού με σκοπό να βγούμε από τις αλυσιδωτές συναισθηματικές εκρήξεις


Και μια και ταιριάζει και ο τίτλος, και το γενικότερο feeling του κομματιού, ορίστε και Ξενάκης. Προσωπικά η ατονικότητά του μου θυμίζει πολύ την ανάπτυξη του καρκίνου και την ψυχική κατάσταση ενός ατόμου με Ψυχολογικό Καρκίνο.
http://www.youtube.com/watch?v=SZazYFchLRI